xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An"

Ngày 26-05-2022 - Lượt xem: 23

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo ĐTM theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. (TV)_20220525_ĐTM Long Mỹ 1 đăng tải TVCĐ.pdf_20220526094104.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2114
Đã truy cập: 573585
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.