xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tập huấn phân loại rác và ủ phân hữu cơ vi sinh cho hội viên phụ nữ

Ngày 03-12-2022 - Lượt xem: 103

 

Ngày 01/12/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến và Vị Tân tổ chức tập huấn cho hội viên ấp Thạnh Hòa 2, Thạnh Quới 2, ấp Mỹ Hiệp 2, ấp Tư Sáng và ấp 1, về phân loại rác và ủ phân hữu cơ vi sinh, có trên 100 hội viên tham gia.