xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách những tháng cuối năm

Ngày 15-10-2021 - Lượt xem: 965

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 1972/UBND-NCTH về việc tăng cường quản lý, điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2021.

Theo đó, Nhằm chủ động trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách từ nay đến cuối năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể như sau:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả và đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, nợ chế độ chính sách trên địa bàn; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách và các nhiệm vụ chi chưa thực hiện do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong trường hợp ngân sách không đảm bảo nguồn lực để cân đối.

- Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong khi phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách, sử dụng các nguồn lực của địa phương theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, cụ thể:

+ Huy động nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

+ Huy động nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 chuyển sang năm 2021 sau khi đã dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (nếu có) và các nguồn lực hợp pháp của địa phương theo quy định./.

    (Nguồn: CV 1972/UBND-NCTH

Văn Cảnh - Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 2
Hôm nay: 1904
Đã truy cập: 1680110
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.