xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 24-01-2022 - Lượt xem: 9

UBND tỉnh vừa có Công văn số 98/UBND-NC ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc tăng cường quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh). Qua đó, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Công văn số 665/UBND-NC ngày 19/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn vận động, tuyên truyền tổ chức ký cam kết với từng xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

5. Giao Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Công văn này; đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Quốc An - Văn phòng Sở


Đang online: 6
Hôm nay: 867
Đã truy cập: 583099
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.