xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tạm dừng tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2021 để phòng dịch COVID - 19

Ngày 21-10-2021 - Lượt xem: 44

Căn cứ Công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới; Công văn số 1568/UBND-NCTH ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới.

Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự thi, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hậu Giang, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo tạm dừng tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021 được dự kiến tổ chức trong quý III năm 2021.  

Thời gian tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo sau. Mọi thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2021 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Công Thương và trên địa chỉ website: https://socongthuong.haugiang.gov.vn. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan có liên quan và cá nhân được biết, thực hiện./.
(Xem chi tiết file đính kèm).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tam dung tuyen dung-10192021213301.pdf_20211021075713.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 566724
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.