xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tai lieu khac tai ky hop thu 12 (cuoi nam 2022)<19-12-2022>

Ngày 16-12-2022 - Lượt xem: 216

1. CHUONG TRINH KY HOP CUOI NAM 2022 (thang 12-2022) (Xem file đính kèm)

2. Bao cao Tham tra Ban KT-XH ky hop thu 12 (cuoi nam 2022) (Xem file đính kèm)

3. Bao cao Tham tra Ban Phap che ky hop thu 12 (cuoi nam 2022) (Xem file đính kèm)

4. DS to thao luan ky hop thu 12 (Xem file đính kèm)

5. Goi y thao luan ky hop thu 12 (Xem file đính kèm)

6. Phieu chat van nam 2022 (Xem file đính kèm)


Đang online: 6
Hôm nay: 4054
Đã truy cập: 1417481
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.