xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu họp trực tuyến không dùng tiền mặt(08-7-2022)

Ngày 08-07-2022 - Lượt xem: 50

1. Chương trình (Xem file đính kèm)

1. Bai tham luan NHNo.pdf (Xem file đính kèm)

2. NH LIEN VIET - BAI PHÁT BIỂU.pptx_(Xem file đính kèm)

3. CTY VIEN THONG VNPT Bài phát biểu tại Hội nghị không dùng tiền mặt (Xem file đính kèm)

4. ViettelMoney HAU GIANG.pptx (Xem file đính kèm)

5. SỞ Y TẾ - THAM LUẬN.docx (Xem file đính kèm)

6 SỞ GIAO DỤC - THAM LUẬN.docx (Xem file đính kèm)

7. UBND CHAU THÀNH A - THAM LUAN.doc (Xem file đính kèm)

8. BC KẾT QUẢ TTKDTM 6 T2022 (Chính thức).doc_(Xem file đính kèm)


Đang online: 2
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 724762
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.