xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu hội nghị trực tuyến với tỉnh tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP năm 2022(15.02.2023)

Ngày 14-02-2023 - Lượt xem: 137

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây

 Chương trình họp tk ccchc-chuyển đổi số và đề án 06

1. Cải cách hành chính

   1.1. BÁO CÁO CCHC 2022

    1.2. PHỤ LỤC 1 - BIEU KEM THEO BC TK 2022

    1.3. PHỤ LỤC 2- KET QUA THUC HIEN KH 2022

     1.4. PHỤ LỤC 3- VB TINH BAN HANH KEM THEO BC TK 2022

2. Chuyển đổi số

   2.1. VB_BC_CĐS_ năm 2022_V3 (HG)

   2.2. PhuLuc_Nhiem_Vu 942-749

3. Đề án 06

    3.1. BC tổng kết DA06 2022

    3.2. Kế hoạch Đề án 06 năm 2023

    3.3. Phụ lục


Đang online: 2
Hôm nay: 3430
Đã truy cập: 1674854
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.