xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu hội nghị triển khai, rà soát TTHC nội bộ và xây dựng HTTTBC(11-11-2022)

Ngày 10-11-2022 - Lượt xem: 108

1.  PDF. Cuc truong NHP. CCTTHC va HDH cong tac CDDH (xem file đính kèm)

2. PDF. NTTL. Ra soat DGH TTHC noi bo trong he thong HCNN 2022 2025 (xem file đính kèm)

3. PDF. NTTL. Xay dung HTTTBC cua CQHCNN (xem file đính kèm)


Đang online: 5
Hôm nay: 2282
Đã truy cập: 1641712
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.