xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu Tờ trình kỳ họp thứ bảy

Ngày 15-06-2022 - Lượt xem: 41

1. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 (Xem file đính kèm)

2. Tờ trình quyếtt toán NSNN năm 2021 (Xem file đính kèm)

3. Tờ trình điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2022 (Xem file đính kèm)

4. Tờ trình Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đọan 2021-2025 (lần 2) (Xem file đính kèm)

5. Tờ trình Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2) (Xem file đính kèm)

6. Tờ trình phê duyệt đề án tổ chức, huấn luyện Dân quân tự vệ trên địa bàn TPVT, giai đoạn 2021-2025 (Xem file đính kèm)

7. Tờ trình chương trình giám sát năm 2023 (Xem file đính kèm)


Đang online: 1
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 724772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.