xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu Báo cáo chính kỳ họp thứ bảy

Ngày 15-06-2022 - Lượt xem: 45

1. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của UBND thành phố (Xem file đính kèm)

2. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của thường trực HĐND thành phố (Xem file đính kèm)

3. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ trước kỳ họp thứ bảy (giữa năm 2022) (Xem file đính kèm)

4. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 (Xem file đính kèm)

5. Báo cáo 6 tháng đầu năm của tòa án thành phố (Xem file đính kèm)

6. Báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

7. Báo cáo 6 tháng đầu năm của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố (Xem file đính kèm)

8. Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 2111
Đã truy cập: 709489
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.