xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TP.Vị Thanh phát động Chiến dịch truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Ngày 07-07-2022 - Lượt xem: 53

Ngày 07/7/2022, tại trụ sở UBND xã Vị Tân, Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển thành phố phát động ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số năm 2022. Ông Trần Quốc Khởi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vị Thanh dự và đánh trống phát động ra quân chiến dịch.