xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TP.Vị Thanh: Đề nghị tỉnh đánh giá, xếp hạng 10 sản phẩm OCOP

Ngày 08-09-2022 - Lượt xem: 108

Bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân thành phố Vị Thanh, chủ trì Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của 07 cơ sở, 01 công ty và 01 hợp tác xã trên địa bàn thành phố.