xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TP.Vị Thanh: Hơn 9.440 hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 5 không 3 sạch năm 2022  

Ngày 01-12-2022 - Lượt xem: 77

 

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.