xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VÀ HỘI THI TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH 50-CTr/TU CỦA TỈNH ỦY

Ngày 11-08-2022 - Lượt xem: 136

 

Căn cứ Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022; Thực hiện Công văn số 735-CV/BTGTU, ngày 11/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang về việc tuyên truyền, phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2022; thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 13/5/2022 của Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh về việc Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chương trình của tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”. Sau thời gian phát động, chiều ngày 06 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy Trường Chính trị đã tổ chức Tổng kết “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới lần thứ 2, năm 2022” và Hội thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”.

(Ảnh: Lãnh đạo chụp ảnh cùng các thi sinh đạt giải)

Về “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới lần thứ 2, năm 2022” được triển khai từ tháng 3/2022 đến ngày 15/6/2022. Ban tổ chức nhận được 62 bài dự thi với 02 thể loại tạp chí và báo từ đảng viên 05 chi bộ khoa, phòng và 02 lớp Cao cấp LLCT K.15B01, K.15B12; 10 lớp TCLLCT, TCLLCT-HC (115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129) và Câu lạc bộ “Báo chí và tuyên truyền”. Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 03 giải A, 03 giải B, 03 giải C, 03 khuyến khích và 06 giải triển vọng.

          Về Hội thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Được triển khai từ giữa tháng 5/2022 đến ngày 30/5/2022, Hội thi đã thu hút sự tham gia của 161 thí sinh từ 05 chi bộ khoa, phòng và 03 chi bộ lớp TCLLCT tập trung K.117, K.124, K.129 thuộc Đảng bộ Trường. Thí sinh tham gia thi bằng hình thức trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và chọn 01 nội dung để viết tự luận theo bộ câu hỏi, nội dung xoay quanh Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng kết hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba.

 Nguyễn Thị Ngọc Thơ


Đang online: 1
Hôm nay: 3805
Đã truy cập: 837272
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.