xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TÍNH ĐỘC LẬP CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Ở PHƯỜNG LÁI HIẾU, THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 1

TÊN ĐỀ TÀI

TÍNH ĐỘC LẬP CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Ở PHƯỜNG LÁI HIẾU, THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Kim Xuyên, giảng viên khoa Dân vận

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 07/11/2012

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730154123.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 908
Đã truy cập: 163601
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.