xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG QUA BƯỚC 1 ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

Ngày 14-10-2021 - Lượt xem: 75

 

          Ngày 14/10/2021, tổ xây dựng Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2021, tầm nhìn 2035” thông qua bước 1 của đề án. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị chủ trì cuộc họp.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan (ngồi giữa) chỉ đạo cuộc họp

          Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035” được khởi động từ tháng 3/2021. Tháng 9/2021 sau khi Ban chấp hành Tỉnh ủy thống nhất bổ sung đề án vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường đã bổ sung, nâng chất đề án thành đề án của Tỉnh ủy, thành lập Tổ xây dựng Đề án, thu thập, tổng hợp, bổ sung thông tin…

Tại cuộc họp, tổ đề án thống nhất nội dung dự thảo bước 1. Các thành viên thảo luận bàn bạc nhiều vấn đề: Xác định mốc thời gian thống nhất xuyên suốt đề án; Bổ sung các căn cứ; Bổ sung số liệu minh chứng sự phát triển Trường kể từ khi được thành lập vào năm 2004 đến nay; Định lượng sát mục tiêu cụ thể trên cơ sở mục tiêu chung của Tỉnh ủy đã đề ra; Tiếp cận hệ thống giải pháp theo hướng vừa động vừa mở để có lộ trình cụ thể cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 theo bộ tiêu chí Trường chính trị chuẩn như tinh thần Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan yêu cầu nhóm xây dựng Đề án lưu ý: Đây là Đề án của Tỉnh ủy trên cơ sở thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nên phải đúng tầm. Trong từng mục phải định lượng cụ thể các nội dung, không viết lý luận chung chung; Phần thực trạng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phải có so sánh mức độ đạt được so với một số trường chính trị trong khu vực và với quy định về trường chính trị chuẩn; Cần đánh giá kỹ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan; Các biểu bảng cụ thể, bám vào quy định tiêu chí trường chuẩn theo; Tính toán kinh phí đầy đủ, phù hợp với từng nội dung. Đặc biệt, giải pháp phải nhắm đến “Hiệu quả từ quản lý, điều hành cho đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho toàn tỉnh”... Đồng chí cũng động viên nhóm xây dựng Đề án cố gắng khắc phục khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

          Theo kế hoạch, ngày 25/10/2021, đề án sẽ hoàn thiện bước 2, trình Tỉnh ủy vào Hội nghị BCH cuối năm.

 Võ Thị Cẩm Tú


Đang online: 26
Hôm nay: 3072
Đã truy cập: 1628179
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.