xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022 (TUẦN THỨ 25)

Ngày 26-06-2022 - Lượt xem: 7

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022 (TUẦN THỨ 25)

THỨ HAI (27.6)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan (chuẩn bị nội dung các cuộc họp).

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy Phúc tra sản phẩm công đoạn “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy và xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại UBND xã Vị Trung (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 13 giờ 30’, PCCT Quỳnh dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa nghe báo cáo về danh mục và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Đ/c Hạnh chuẩn bị nội dung).

- 17 giờ 00’, PCCT Quỳnh dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh – Dự kiến (CBCC chuẩn bị nội dung liên quan).

THỨ BA (28.6)

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy Phúc tra sản phẩm công đoạn “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy và xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại UBND xã Vị Trung (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 08 giờ 45’, PCCT Quỳnh dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh nghe báo cáo cụ thể các phương án đầu tư dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Đ/c Hiền chuẩn bị nội dung liên quan đến QH, KH sử dụng đất dự án).

- 13 giờ 30’, PCCT Quỳnh dự cùng Giám đốc họp thẩm tra Tờ trình Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh (Đ/c Hiền chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ (29.6)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan (chuẩn bị nội dung các cuộc họp).

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy Phúc tra sản phẩm công đoạn “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy và xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại UBND xã Vị Thủy (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 14 giờ 00’, PCCT Tuy dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ bàn giao ba cấp và công tác cấp Giấy chứng nhận dự án lúa tôm (xã Lương Nghĩa) trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

THỨ NĂM (30.6)

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy Phúc tra sản phẩm công đoạn “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy và xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại UBND xã Vị Trung (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 08 giờ 00’, PCCT Quỳnh dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương chủ trì họp xin chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện 02 dự án: Di dời dân từ Khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất tại Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng và Trang trại nông nghiệp phức hợp hữu cơ tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (Đ/c Hưởng chuẩn bị nội dung, giấy mời cùng dự, lưu ý rà soát đối chiếu với nội dung kết luận PCT TT UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’, PCCT Tuy dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương chủ trì họp trao đổi quy định giới hạn hành lang bảo vệ an toàn đường Trần Hưng Đạo. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (Đ/c Hội chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’, PCCT Quỳnh dự họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại Sở Tài chính (Đ/c Hưởng chuẩn bị nội dung, cùng dự).

THỨ SÁU (01.7)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy Phúc tra sản phẩm công đoạn “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy và xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 08 giờ 00, PCCT Tuy dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương làm việc với Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng KHTC về tình hình thực hiện và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc dự án Đo đạc tổng thể. Điểm tại PH2 Sở TNMT (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung, cùng dự).

­­            Ghi chú: Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp thì làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 25 ngay (27.6-01.7-2022).docx_20220626155630.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 716
Đã truy cập: 693560
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.