xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 27/2022/HĐDVĐGTS ngày 13/6/2022)

Ngày 14-06-2022 - Lượt xem: 33

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy;

- Đơn vị: Số 228, đường 30/4, khu vực 5, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN THUÊ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá:

Cho thuê mặt bằng dịch vụ căn tin, bãi giữ xe 02 bánh và bãi xe Taxi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Số 228, đường 30/4, khu vực 5, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy); Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản, cụ thể như sau:

- Tài sản 01: Mặt bằng dịch vụ căn tin, có diện tích 410,4m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê không có công trình xây dựng.

- Tài sản 02: Mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh, có diện tích 500m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có công trình xây dựng là bãi xe.

- Tài sản 03: Mặt bằng bãi xe Taxi, có diện tích 80m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê không có công trình xây dựng.

2. Thời hạn thuê: 5 năm.

3. Tổng giá khởi điểm: 03 tài sản đấu giá có giá khởi điểm là 1.056.000.000 đồng/năm, thời gian thuê là 5 (năm) năm. Vậy tổng giá khởi điểm của cả thời gian thuê là 5.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng), cụ thể:

- Tài sản 01: Giá cho thuê mặt bằng dịch vụ căn tin: 216.000.000 đồng/năm => Giá khởi điểm của cả thời gian thuê1.080.000.000 đồng/5 năm (Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng).

- Tài sản 02: Giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh: 600.000.000 đồng/năm => Giá khởi điểm của cả thời gian thuê3.000.000.000 đồng/5 năm (Ba tỷ đồng).

- Tài sản 03: Giá cho thuê mặt bằng bãi xe Taxi: 240.000.000 đồng/năm => Giá khởi điểm của cả thời gian thuê1.200.000.000 đồng/5 năm (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan đến tài sản cho thuê;

Giá cho thuê từ năm thứ 2 mỗi năm tăng 3% so với đơn giá cho thuê năm trước.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 54.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 150.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 03: 60.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 27/6/2022 và ngày 28/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy; Địa chỉ: Số 228, đường 30/4, khu vực 5, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 15/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/7/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07/7/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Số 228, đường 30/4, khu vực 5, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia cuộc đấu giá)


Đang online: 1
Hôm nay: 2241
Đã truy cập: 709619
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.