xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 26/2022/HĐDVĐGTS ngày 13/6/2022)

Ngày 14-06-2022 - Lượt xem: 27

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy;

- Đơn vị: Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc ấp Vĩnh Thuận và ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Nguyễn Trọng Di), bao gồm:

- Quyền sử dụng đất:

+ Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, cụ thể: Thửa 706 có diện tích 2.877m2 (có 172m2 đất thuộc hành lang bảo vệ kênh), loại đất LUC; thửa 707 có diện tích 1.902m2 (có 163m2 đất thuộc hành lang bảo vệ kênh), loại đất LUC; thửa 350 có diện tích 1.806m2 (có 218m2 đất thuộc hành lang bảo vệ kênh), loại đất LUC.

+ Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, cụ thể: Thửa 642 (1851) có diện tích 117,5m2 (có 52m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông nông thôn), loại đất ONT; thửa 642 (1850) có diện tích 37,5m2 (có 37m2 thuộc hành lang bảo vệ Kênh Hãn), loại đất ONT; thửa 641 (1847) có diện tích 52m2 (có 52m2 thuộc hành lang bảo vệ Kênh Hãn), loại đất BHK; thửa 641 (1848) có diện tích 63m2 (có 63m2 thuộc hành lang bảo vệ Kênh Hãn), loại đất BHK; thửa 641 (1849) có diện tích 2.147m2 (có 195m2 thuộc hàng lang bảo vệ an toàn công trình giao thông nông thôn), loại đất BHK.

- Công trình xây dựng và cây trồng găn liền với đất, tọa lạc tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang:

+ Công trình xây dựng: Nhà chính có diện tích 109,375m2, kết cấu: Khung cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch men, trần nhựa; Nhà phụ có diện tích 38,64m2, kết cấu: Khung thép tiền chế, mái tole, vách tole, nền lát gạch men; Mái che sau có diện tích 17,64m2, kết cấu: Khung cột gỗ, mái tole, nền láng xi măng; Chuồng heo có diện tích 20,88m2, kết cấu: Khung cột gỗ, vách gỗ, mái tole, nền láng xi măng, xây tường cao 0,7m; Mái che trong có diện tích 19,76m2, kết cấu: Khung cột gỗ, vách gỗ, mái tole, nền gạch tàu; Nhà vệ sinh có diện tích 3,1m2, kết cấu: Vách xây tường, mái lợp tole, nền lát gạch men, trần nhựa; Sân trước có diện tích 77,38m2, kết cấu: láng xi măng; Hàng rào có diện tích 103,53m2, kết cấu: Khung cột BTCT, chân xây tường 10, trên rào lưới B40; Mái che phía trước có diện tích 5,74m2, kết cấu: Khung thép tiền chế, mái tole, nền láng xi măng.

+ Cây trồng trên đất: Dừa (loại A: 37 cây, loại B: 38 cây); Mít loại A (02 cây); Vú sữa loại A (02 cây); Xoài loại B (05 cây); Bưởi (loại A: 04 cây, loại B: 07 cây); Tràm loại A (13 cây); Xà cừ loại A (01 cây).

 (Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 18/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000067 do UBND huyện Vị Thanh (cũ) cấp ngày 07/3/1997 cho hộ Nguyễn Văn Hóa, ông Nguyễn Trọng Di nhận tặng cho ngày 26/10/2010; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc các thửa đất : 706, 707, 350, 642 (1851); 642 (1850); 641 (1849); 641 (1848); 641 (1847) ngày 15/02/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vị Thủy; Mảnh trích đo địa chính số 43, 44, 45/CN.VPĐKĐĐ ngày 16/02/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vị Thủy; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 46/BĐS ngày 07/4/2022 và Công văn số 58/TNVC ngày 18/5/2022 về việc điều chỉnh kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 1.147.887.000 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng). Trong đó:  

- Giá trị quyền sử dụng đất là 697.756.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 114.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện cho hộ gia đình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD đối với cá nhân và Sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 27/6/2022 và ngày 28/6/2022 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Vĩnh Thuận và ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/7/2022 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/7/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/7/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 1
Hôm nay: 2280
Đã truy cập: 709658
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.