xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 23/2022/HĐDVĐGTS ngày 07/6/2022)

Ngày 08-06-2022 - Lượt xem: 34

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ: Số 647 Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bãi xe 04 bánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang (Số 647 Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

2. Số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

- Số lượng: 01

- Chất lượng, đặc điểm:

+ Diện tích cho thuê: 80m2;

+ Vị trí: Khuôn viên bệnh viện;

+ Nội dung dịch vụ: Kinh doanh dịch vụ taxi đưa rước bệnh nhân, người nhà bệnh nhân;

+ Thời gian cho thuê: 05 năm và ký hợp đồng theo từng năm.

3. Giá khởi điểm: 10.880.000 đồng/tháng = 130.560.000 đồng/năm.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp, đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký:

Tổ chức tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tham gia đấu giágiấy CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bên B.

- Các giấy tờ liên quan khác của tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

Lưu ý: Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo phụ lục đính kèm Quyết định số 397/QĐ-BVĐK ngày 31/12/2021 về việc đấu giá cho thuê mặt bằng bãi xe 04 bánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang sau khi trúng đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp tại Trung tâm.

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 15/6/2022 và  ngày 16/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại nơi có tài sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Số 647 Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 09/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 27/6/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Thông tin nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản)

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/6/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 1
Hôm nay: 2191
Đã truy cập: 709569
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.