xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 22/2022/HĐDVĐGTS ngày 31/5/2022)

Ngày 02-06-2022 - Lượt xem: 31

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang;

- Đơn vị: Số 16, Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tọa lạc ấp 6, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ bà Trương Thị Liếng), bao gồm:

- Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 18.893m², thuộc tờ bản đồ số 07, trong đó: Thửa 830 có DT 369m², loại đất ONT; thửa 820 có DT 1.467m², loại đất CLN; thửa 837 có DT 385m², loại đất CLN; thửa 848 có DT 1.543m², loại đất CLN; thửa 819 có DT 2.257m², loại đất LUC; thửa 847 có DT 5.294m², loại đất LUC; thửa 798 có DT 1.193m², loại đất LUC; thửa 818 có DT 2.923m², loại đất LUC; thửa 920 có DT 3.462m², loại đất LUC.

- Công trình xây dựng: Nhà ở 01 trệt, 01 lầu có diện tích sàn xây dựng 211,76m2; đơn giá xây dựng: 4.500.000 đồng/m2; chất lượng còn lại: 50%.

(Theo Biên bản thỏa thuận ngày 22/3/2022 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang và bà Trương Thị Liếng v/v thống nhất giá bán đấu giá tài sản bảo đảm; Chứng thư thẩm định giá số 0034/22/CTTĐ-VAAE-CT ngày 18/3/2022 của Công ty Cổ phần Giám định và thẩm định tài sản Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận QSDĐ số 6-0136 UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày 12/8/2002 cho hộ bà Trương Thị Liếng, giấy chứng nhận QSDĐ số 6-0291 do UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày 20/05/2003 cho hộ bà Trương Thị Liếng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 939343142000103 do UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày 25/01/2008 cho bà Trương Thị Liếng đứng tên sử dụng; Công văn số 057/ĐN.BIDV.HGA ngày 04/4/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang v/v đề nghị bán đấu giá).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 1.440.900.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu chín trăm ngàn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 144.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện cho hộ gia đình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD đối với cá nhân và Sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 20/6/2022 và ngày 21/6/2022 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp 6, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/6/2022 (Trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/6/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 5
Hôm nay: 2269
Đã truy cập: 709647
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.