xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỪ NGÀY 30.5.2022 ĐẾN NGÀY 03.6.2022

Ngày 28-05-2022 - Lượt xem: 2

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỪ NGÀY 30.5.2022 ĐẾN NGÀY 03.6.2022

THỨ HAI (30.5)

­- 07 giờ 00’, Tất cả công chức dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở TNMT.

- 07 giờ 00’, Đ/c Hạnh tham gia Đoàn Thanh tra Cty CP NN Mùa Xuân (hết tuần).

- 07 giờ 30’, PCCT Quỳnh dự cùng PGĐ Phạm Mạnh Phương dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS &TT.UBND tỉnh (dự kiến). CBCC chuẩn bị nội dung và hồ sơ liên quan.

- 07 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 14 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc với Phòng TNMT huyện Long Mỹ về thực hiện khai thác sử dụng hệ thống bản đồ chính quy đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND huyện Long Mỹ. (Đ/c Vĩnh chuẩn bị nội dung).

THỨ BA (31.5)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 07 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy tham gia kiểm tra hiện trạng nhà đất trụ sở Kho Bạc Long Mỹ. Điểm tại huyện Long Mỹ. (Đ/c Hội chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2022 (địa bàn xã Vị Thủy). Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 13 giờ 30’, Đ/c Vĩnh dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương chủ trì họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức công nhận QSD đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 14 giờ 00’, PCCT Quỳnh dự họp Tổ giúp việc HĐTĐ giá đất. Điểm tại Sở Tài chính (Đ/c Hưởng chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 15 giờ 30, PCCT Quỳnh dự cùng Giám đốc dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Heineken Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Đ.c Thời phối hợp chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 13 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (01.6)

- 08 giờ 00’, tất cả công chức họp chi cục, họp chi bộ. (Đ/c Hè thông báo và chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường IV và xã Vị Tân). Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

­- 08 giờ 30’, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2022 (xã Vị Trung). Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 13 giờ 30’, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường I, III. V). Điểm tại Hội trường UBND phường III (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân tỉnh (xã Tân Bình, Phụng Hiệp). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Bình (Đ/c Thời rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

THỨ NĂM (02.6)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 07 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 07 giờ 30’, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (xã Tân Tiến, Hỏa Tiến). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 08 giờ 00’, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (xã Thạnh Xuân). Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân (Đ.c Thời rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 07 giờ 30’ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (thay LĐS) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân tỉnh (thị trấn Bún Tàu). Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp (Đ.c Thời rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 13 giờ 30’, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường VII và xã Hỏa Lựu). Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Đ.c Hội rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 14 giờ 00’, PCCT Quỳnh dự họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại Sở Tài chính (Đ.c Hưởng chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- 15 giờ 30’, PCCT Quỳnh dự cùng Giám đốc dự buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Đ.c Hiền rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

- 14 giờ 00’, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị trấn Rạch Gòi). Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Rạch Gòi (Đ.c Thời rà soát hồ sơ chuẩn bị nội dung trước 01 ngày).

THỨ SÁU (03.6)

- 07 giờ 00’, PCCT Quỳnh làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

- 08 giờ 00’, PCCT Tuy dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương họp nghe VNPT trình bày đề cương, dự toán nhiệm vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Phòng họp VNPT Hậu Giang (Đ/c Vĩnh liên hệ TTCNTT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’, PCCT Tuy làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, tất cả công chức họp chi cục, họp chi bộ.

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Lam, đ/c Hiền học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 21 ngay (30.5-3.6-2022)-du thao.docx_20220528121406.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 548997
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.