xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/7/2022

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 97

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/7/2022

Ngày 12/6/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:

+ Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùng

Mức lương tối thiểu tháng

Mức lương tối thiểu giờ

Vùng I

4.680.000 đồng/tháng

22.500 đồng/giờ

Vùng II

4.160.000 đồng/tháng

20.000 đồng/giờ

Vùng III

3.640.000 đồng/tháng

17.500 đồng/giờ

Vùng IV

3.250.000 đồng/tháng

15.600 đồng/giờ

 

Thanh Hằng


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 7
Hôm nay: 507
Đã truy cập: 716955
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.