xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 v/v Phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 06-05-2022 - Lượt xem: 19

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 v/v Phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ban do KV dang ky_Tinh.rar_20220506103744.rar
2. BD dang ky_H Chau Thanh A.rar_20220506103745.rar
3. BD dang ky_H Chau Thanh.rar_20220506103746.rar
4. BD dang ky_H Long My.rar_20220506103746.rar
5. BD dang ky_H Phung Hiep (1).rar_20220506103746.rar
6. BD dang ky_H Phung Hiep (2).rar_20220506103747.rar
7. BD dang ky_H Vi Thuy (1).rar_20220506103747.rar
8. BD dang ky_H Vi Thuy.rar_20220506103748.rar
9. BD dang ky_Tp Nga Bay.rar_20220506103748.rar
10. BD dang ky_Tp Vi Thanh.rar_20220506103748.rar
11. BD dang ky_TX Long My.rar_20220506103748.rar
12. HG-Cong bo - Thong bao KV phai dăng ky khai thac nuoc duoi dat tren dia ban tinh.docx_20220506103749.docx
13. phu luc 2 KV dang ky KT NDD Hau Giang (PL2-To khai).docx_20220506103749.docx
14. PL_KV Dang ky HG_IN A3-12 bản.docx_20220506103749.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 696756
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.