xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường

Ngày 22-03-2022 - Lượt xem: 17

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, thành lập từ tháng 10/2020, tiếp nhận hơn 2.900 phản ánh hiện trường

        Quy chế quy định về nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trườngtrên Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang.  

       Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm tính công khai, minh bạch; quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể, rõ ràng, thống nhất; thủ tục tiếp nhận phản ánh và thông báo kết quả đơn giản, thuận tiện; tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn quy định; thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý giữa các cơ quan xử lý; Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về thông tin phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức.

       Trường hợp phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

        Phản ánh thông tin hiện trường được thực hiện thông qua chức năng phản ánh hiện trường của Ứng dụng di động Hậu Giang hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ phananh@haugiang.gov.vn.

        Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức là tất cả các ngày trong tuần.

Thông tin phản ánh hiện trường cần sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, không viết tắt; nội dung, hình ảnh, video, thời gian, địa điểm thông tin phản ánh phải rõ ràng, chính xác; Người phản ánh phải cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ cư trú, cơ quan làm việc (nếu có) của cá nhân, tổ chức gửi thông tin phản ánh; Cá nhân, tổ chức phản ánh thông tin hiện trường sẽ được giữ bí mật khi có yêu cầu.

Trường hợp không có yêu cầu, Trung tâm Giám sát, điều hành căn cứ nội dung phản ánh để giữ bí mật theo quy định của Pháp luật. Cá nhân, tổ chức phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin phản ánh.

image003.jpg (27)

Ứng dụng di động Hậu Giang (Hau Giang App) hoạt động trên hai hệ điều hành là Android và iOS

Quy chế cũng quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, các cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường di động thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quy chế được áp dụng cho các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia khai thác, sử dụng quản lý tiếp nhận, điều phối, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị trên môi trường di động.

Xem nội dung Quyết định 482/QĐ-UBND tại đây./.


Đang online: 2
Hôm nay: 746
Đã truy cập: 582978
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.