xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 27-01-2022 - Lượt xem: 62

Ngày 04/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật phòng, chống ma túy. Trong đó quy định nội dung về quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghị định quy định cụ thể đối tượng bị quản lý là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật phòng, chống ma túy. Theo đó, một người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy khi có một trong các căn cứ sau đây: (1) Tin báo, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, làm rõ; (2) Thông tin, tài liệu trong các vụ vi phạm pháp luật; (3) Người có biểu hiện mất năng lực nhận thức hoặc kiểm soát hành vi nghi do sử dụng ma túy; (4) Trên người, phương tiện, nơi ở của người đó có dấu vết của chất ma túy hoặc dụng cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy; (5) Người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng chất kích thích nghi là ma túy; (6) Người có mặt tại các địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có lý do chính đáng; (7) Người tự khai báo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (8) Người bị phát hiện quả tang sử dụng trái phép chất ma túy; (9) Những căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ cho rằng người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy theo  những quy định nêu trên thì cơ quan, người có thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Phòng, chống ma túy tiến hành xét nghiệm.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy thì cơ quan công an nơi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm: (1) Thực hiện xác minh nơi cư trú của người sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Gửi thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định để tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Về nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện như sau: (1) Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý; (2) Tư vấn về tâm lý, thay đổi thái độ của người sử dụng trái phép chất ma túy để họ có thái độ tích cực, chủ động tránh xa ma túy; (3) Giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, các nội dung khác tùy theo đặc điểm nhân thân; (4) Động viên, giúp đỡ để người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động tự quản, hoạt động thể dục, thể thao, các phong trào giúp ích cho xã hội để nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; (5) Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy dưới 18 tuổi thì phải đảm bảo việc học văn hóa và những người được phân công tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ phải có sự tham gia của giáo viên nơi người đó đang học hoặc đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên.

Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022./.

Nguyễn Văn Đoàn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. nghi-dinh-105-2021-nd-cp.pdf_20220127084135.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 212
Đã truy cập: 585621
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.