xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định tiêu chí và quy trình đáng giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

Ngày 12-01-2022 - Lượt xem: 54

Ngày 30/12/2021, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí và quy trình đáng giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định 05 tiêu chí để đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao, ở mỗi tiêu chí đều có nhiều tiêu chuẩn:

Tiêu chí 1 - Quy mô đào tạo, có 03 tiêu chuẩn;

Tiêu chí 2 - Trình độ nhà giáo, có 05 tiêu chuẩn;

Tiêu chí 3 - Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo, có 06 tiêu chuẩn;

Tiêu chí 4 - Quản trị nhà trường, có 07 tiêu chuẩn;

Tiêu chí 5 - Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo, có 04 tiêu chuẩn.

* Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 4 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tổng số điểm đánh giá của 5 tiêu chí tối đa là 100 điểm.

* Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định như sau:

Đối với các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7; khoản 4 Điều 8; các khoản 3, 4, 6 Điều 9 và khoản 1 Điều 10, trường đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn tại thời điểm đánh giá;

Đối với các tiêu chuẩn còn lại khác, trường đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn trong thời gian 3 năm, bao gồm năm đánh giá và 2 năm liền kề trước năm đánh giá.

* Trường cao đẳng được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổng số điểm đánh giá của các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao đạt từ 80 điểm trở lên. Điểm đánh giá của từng tiêu chí đạt ít nhất 60% điểm tối đa của tiêu chí đó.

Ngoài ra, Thông tư này quy định quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, như sau:

(1). Thành lập đoàn đánh giá và thực hiện việc đáng giá thực tế tại trường.

(2). Thẩm định kết quả đánh giá, công nhận trưởng cao đẳng chất lượng cao.

Thông tư quy định chi tiết các nội dung: thành lập đoàn đánh giá; nhiệm vụ của đoàn đánh giá; nhiệm vụ của trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên trong đoàn đánh giá; đoàn thực hiện việc đánh giá thực tế tại trường; đoàn đánh giá họp với trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá; thẩm định kết quả đánh giá trường; hội đồng thẩm định kết quả đánh giá trường; công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Nguyễn Thị Kim Loan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. thong-tu-35-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.pdf_20220112094558.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 919
Đã truy cập: 583151
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.