xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

Ngày 13-01-2022 - Lượt xem: 14

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

an toàn lao động trong xây dựng 2

Ảnh minh họa

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng.

Cụ thể, công việc xây dựng, công trình phải thỏa mãn các yêu cầu sau: tuân thủ các quy định của hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan đến đối tượng được xây dựng; tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc trên công trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong phát sinh từ công trường; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường xây dựng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, các loại máy, thiết bị thi công trên công trường và các phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và các quy định sau: sử dụng các vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm đảm bảo chất lượng và các quy định trong quy chuẩn; các loại máy, thiết bị thi công phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo tại thời điểm mua bán;…

Thông tư này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ban hành và thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.

 (Đính kèm Thông tư số 16/2021/TT-BXD)

Nguyễn Minh Chương


Đang online: 7
Hôm nay: 952
Đã truy cập: 561827
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.