xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 7

TÊN ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

-----

1. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Hoàng Minh, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

2. Các thành viên:

 1- ThS. Trần Văn Tài, Trưởng Khoa nhà nước và pháp luật.

2- ThS. Lê Văn Tuyên, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật.

3- ThS. Trương Thanh Nghĩa, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

4- ThS. Bùi Thị Mỹ Lệ, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật..

5- CN. Nguyễn Thị Chúc Huyền, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

6- CN. Lâm Thanh Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

          3. Thời gian thực hiện đề tài: 02/5/2020 đến 20/11/2020

          4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 05/12/2020

Xếp loại: Trung bình.

         


Đang online: 5
Hôm nay: 992
Đã truy cập: 211831
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.