xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường VII ra mắt mô hình “Hoàn lương khát vọng vươn lên”

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 32

Ngày 01/7/2022, phường VII ra mắt mô hình “Hoàn lương khát vọng vươn lên” ở khu vực 1, có 13 thành viên.