xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường IV Ra mắt mô hình “Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer hình thức song ngữ”

Ngày 10-09-2021 - Lượt xem: 140

Ngày 09/9/2021, phường IV tổ chức buổi ra mắt mô hình “Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer hình thức song ngữ” tại Chùa Phô-Thy-Răng- Sây, khu vực 1, phường IV với 07 thành viên.