xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường IV: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”

Ngày 27-05-2022 - Lượt xem: 14

Ngày 27/5/2022, Đảng ủy phường IV tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”.