xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường IV: Ra quân vệ sinh môi trường

Ngày 11-10-2021 - Lượt xem: 76

Ngày 09-10/10/2021, các ban, ngành, đoàn thể phường IV ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 1, phường IV.

          Trong 02 ngày, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên đã tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm cỏ, cắt tỉa cây, đồng thời trồng 2.000 cây Ắc ó làm hàng rào cây xanh trước cổng Trường Tiểu học Him Lam.