xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường IV: Khoảng 70 hộ nghèo, cận nghèo được triển khai mô hình đa dạng sinh kế và sản xuất cộng đồng

Ngày 17-03-2023 - Lượt xem: 35

 

Bà Trần Hoa Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh cùng với phòng chuyên môn, hội đoàn thể vừa có buổi làm việc với khoảng 70 hộ dân ở phường IV về việc triển khai, tư vấn kế hoạch thực hiện mô hình đa dạng sinh kế và mô hình sản xuất cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bà Trần Hoa Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh yêu cầu các ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ phường IV và người dân lựa chọn, xây dựng được nhiều mô hình thích hợp để thực hiện

Đại diện các phòng chuyên môn đã đã thông tin những nội dung về: Phương án sản xuất của cộng đồng, điều kiện, đối tượng, nội dung hỗ trợ của dự án “ Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023”; Quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tư vấn những mô hình sản xuất, làm kinh tế có quy mô, điều kiện thích hợp với đặc thù của phường IV để bà con tìm hiểu, lựa chọn thực hiện. Dự án dành cho những đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng. Khi tham gia, các hộ này sẽ được nhà nước hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật theo hình thức hỗ trợ 60% kinh phí kết hợp 40% vốn đối ứng của người dân.