xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường III tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 24-06-2021 - Lượt xem: 121

Ngày 24/6/2021 Đảng ủy phường III, tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Tham dự Hội thi có 12 thí sinh đại diện cho 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Tại đây các thí sinh thể hiện 02 phần, soạn thảo đề cương và phần thuyết trình. Nội dung chính là tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó các thí sinh liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.