xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường III ra mắt mô hình “Tuyến đường đẹp”

Ngày 31-05-2022 - Lượt xem: 54

Ngày 31-5-2022, Hội nông dân phường III phối hợp cùng các hội, đoàn thể phường ra mắt mô hình xây dựng “Tuyến đường đẹp” trên tuyến đường kênh Vị Bình, ở khu vực 5.