xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường III: Phát động phong trào “Học tập suốt đời”

Ngày 14-03-2023 - Lượt xem: 30

 

Sáng ngày 14/3/2023, Hội Khuyến học phường III triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030.

Hội Khuyến học phường trao tặng quà gồm 10kg gạo, 10 quyển tập và dụng cụ học tập cho 04 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm biểu dương và khích lệ tinh thần học tập của các em trong thời gian tới.

Hội khuyến học phường III đề ra mục tiêu 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học các khu vực được học tập, quán triệt các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời. Ngoài ra, phường phấn đấu đến 2030 có 70% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, 60% cán bộ, công chức trong đơn vị học tập trên địa bàn phường được công nhận “Công dân học tập”.

Để phong trào hoạt động có hiệu quả, Hội khuyến học phường phối hợp cùng các ngành, đoàn thể phường tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, chất lượng mô hình “Công dân học tập”, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học tập tiến tới xây dựng xã hội học tập theo hướng ứng dụng công nghệ trong học tập.

Tin, ảnh: Thanh Sang – phường III


Đang online: 3
Hôm nay: 3694
Đã truy cập: 1675117
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.