xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường III: Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 08-06-2022 - Lượt xem: 57

Ngày 08/6/2022 Đảng ủy phường III tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết  của Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị

Tại đây, các đảng viên được nghe triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết của Trung ương, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

                        Tin, ảnh: Thanh sang – phường III


Đang online: 1
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 1675535
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.