xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường I bước vào cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Ngày 01-07-2021 - Lượt xem: 130

Từ ngày 1/7/2021, thành phố Vị Thanh bước vào cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 để thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Phường I là một trong những đơn vị có nhiều cơ sở nhất trong thành phố, có 6 địa bàn điều tra ở 4 khu vực, với 6 điều tra viên phụ trách  điều tra 1.063 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cố định và không cố định. Trong buổi đầu tiên ra quân, phường chọn địa bàn khu vực 1 làm mẫu để rút kinh nghiệm và thực hiện đồng loạt ở các địa bàn còn lại. Mục tiêu của phường phấn đấu hoàn thành việc điều tra trước từ 5 đến 10 ngày theo thời gian qui định.