xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường 7: Xây dựng 2 tuyến dân cư phân loại rác thải tại nguồn

Ngày 06-12-2022 - Lượt xem: 141

 

Ngày 05/12/2022, UBND phường VII phối hợp các hội đoàn thể trao tặng hơn 250 sọt đựng rác thải cho các hộ dân thuộc 2 tuyến đường Mậc Cật thuộc khu vực 1 và tuyến đường Nguyễn Chí Thanh khu vực 4.