xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy sơ kết công tác Tư pháp

Ngày 25-04-2022 - Lượt xem: 6

         Nhằm đánh giá hiệu quả các mặt công tác tư pháp trong Quý I năm 2022 và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2022, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp Tư pháp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Đến dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Đại diện Thường trực UBND xã, phường; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Huệ, Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo kết quả công tác Tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Theo báo cáo, công tác chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các kế hoạch của Sở Tư pháp, UBND thành phố; các lĩnh vực công tác Tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Tư pháp đã góp ý 13 dự thảo văn bản của các Sở, ban, ngành tỉnh (Trong đó có 02 văn bản QPPL); tham mưu UBND thành phố công bố Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2021. Có 15 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó có (01 Nghị quyết của HĐND và 14 Quyết định của UBND thành phố). Trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở, Phòng Tư pháp đã tham mưu Thường trực UBND thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch PBGDPL; thực hiện tuyên truyền các tờ bướm tìm hiểu pháp luật, các Bản tin Tư pháp Hậu Giang; xây dựng chương trình phối hợp với Liên đoàn lao động và Phòng Lao động Thương binh và xã hội về công tác PBGDPL cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố về PBGDPLcho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND thành phố ban hành 6/6 Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và đăng các quyết định trên trang thông tin điện tử thành phố đúng thời gian quy định. Thực hiện hòa giải ở cơ sở, Phòng Tư pháp hướng dẫn xã, phường thực hiện việc rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định của Luật Hòa giải. Hiện nay, 06 xã, phường trên địa bàn thành phố có 40 Tổ hòa giải với tổng số hòa giải viên là 223 hòa giải viên. Tổ hòa giải tiếp nhận 17 vụ việc, đưa ra hòa giải thành 17 vụ việc, đạt 100%.

Bên cạnh đó, các công tác nhiệm vụ thường xuyên khác như công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước; công tác quản lý nhà nước trợ giúp pháp lý; công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng được Phòng Tư pháp thành phố triển khai thực hiện đồng bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Việt Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng Tư pháp trong trong quý I năm 202, đồng thời cũng nêu một số hạn chế và yêu cầu  trong công tác tư pháp thời gian tới, đồng chí cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu Phòng Tư pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trong những tháng tiếp theo; trong đó tập trung chỉ đạo, điều hành trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND thành phố đã được phê duyệt và các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ và chất lượng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ./.

Trần Thị Diễm Hương


Đang online: 1
Hôm nay: 1244
Đã truy cập: 553158
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.