xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHƯỜNG VII: HỘI THI VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG QUANG VINH – MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Ngày 16-01-2023 - Lượt xem: 49

 

           

            Đêm 15/01/2023, Ngành Văn hóa – Thông tin phường VII tổ chức Hội thi văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão năm 2023.