xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Ngày 03-08-2022 - Lượt xem: 120

                Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong quan hệ ba bên với nhà nước và người sử dụng. Phúc lợi xã hội được coi là phương thức, là công cụ hữu hiệu để tổ chức công đoàn phát huy vị thế vai trò, thực hiện chức năng chăm lo cho người lao động.

          Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động ấn hành cuốn sách “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam” do TS. Nhạc Phan Linh chủ biên.

          Cuốn sách được chia thành 3 phần với 20 bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tháng 11/2019”. Nội dung cuốn sách gồm: Lý luận phúc lợi xã hội và vai trò của Công đoàn trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; Thành tựu và hạn chế trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị những định hướng lớn về đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

          Cuốn sách có nghiên cứu cập nhật, bổ sung những chủ trương mới nhất từ các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về chăm lo phúc lợi xã hội cho nhân dân nói chung, công nhân, viên chức, người lao động nói riêng.

          Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, mời bạn đọc cùng tham khảo./.

                                                                                                          Huỳnh Như


Đang online: 4
Hôm nay: 3616
Đã truy cập: 837084
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.