xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàn Hải, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

2. Các thành viên:

ThS. Nguyễn Văn Đường, Phó Hiệu trưởng.

ThS. Trần Trung Ngôn, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

ThS. Trần Đình Duệ, chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

CN. Đào Thị Diệu Hương, cán sự Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

CN. Đặng Thị Ngọc Giàu, giảng viên tập sự Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

3. Thời gian thực hiện đề tài:

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 31/10/2018

Xếp loại: Khá

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730151408.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 787
Đã truy cập: 163480
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.