xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề), Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 04-11-2021 - Lượt xem: 750

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề), Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Download File

01

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài

21/2021/NQ-HĐND

02

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 4)

22/2021/NQ-HĐND

03

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

23/2021/NQ-HĐND

04

Nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2021/NQ-HĐND

05

Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

27/NQ-HĐND

06

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

28/NQ-HĐND


Đang online: 3
Hôm nay: 2240
Đã truy cập: 709618
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.