xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Ba, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 18-09-2021 - Lượt xem: 847

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Ba, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Download File

01

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4)

18/2021/NQ-HĐND

02

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3)

19/2021/NQ-HĐND

03

Nghị quyết  quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

20/2021/NQ-HĐND

04

Nghị quyết  về chủ trương đầu tư Dự án: Trang thiết bị phòng học vi tính cấp tiểu học

22/NQ-HĐND

05

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp

23/NQ-HĐND

06

Nghị quyết  về chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ

24/NQ-HĐND

07

Nghị quyết  về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

25/NQ-HĐND

08

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/NQ-HĐND

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VB kỳ họp thứ 3.rar_20210918093045.rar

Đang online: 4
Hôm nay: 2032
Đã truy cập: 709410
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.