xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13-05-2021 - Lượt xem: 1407

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ 21, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download File

1

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy)

09/NQ-HĐND

2

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình)

10/NQ-HĐND

3

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến Vĩnh Thuận Tây)

11/NQ-HĐND

4

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61)

12/NQ-HĐND

5

Nghị quyết vchủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang

13/NQ-HĐND

6

Nghị quyết vchủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3

14/NQ-HĐND

7

Nghị quyết vchủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3

15/NQ-HĐND

8

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

16/NQ-HĐND

9

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

17/NQ-HĐND

10

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy

18/NQ-HĐND

11

Nghị quyết vchủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

19/NQ-HĐND

12

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và Khu công nghiệp Sông Hậu

20/NQ-HĐND

13

Nghị quyết Cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 lần thứ hai

21/NQ-HĐND

14

Nghị quyết phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2019

22/NQ-HĐND

15

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2)

08/2021/NQ-HĐND


Đang online: 3
Hôm nay: 2251
Đã truy cập: 709629
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.