xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 20, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 18-03-2021 - Lượt xem: 1334

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ 20, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download File

1

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/NQ-HĐND

2

Nghị quyết về  việc thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

02/NQ-HĐND

3

Nghị quyết thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2023

03/NQ-HĐND

4

Nghị quyết thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

04/NQ-HĐND

5

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/NQ-HĐND

6

Nghị quyết về  việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/NQ-HĐND

7

Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa

07/NQ-HĐND

8

Nghị quyết cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

08/NQ-HĐND

9

Nghị quyết sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

01/2021/NQ-HĐND

10

Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

02/2021/NQ-HĐND

11

Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

03/2021/NQ-HĐND

12

Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2021/NQ-HĐND

13

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1)

05/2021/NQ-HĐND

14

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

06/2021/NQ-HĐND

15

Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)

07/2021/NQ-HĐND


Đang online: 3
Hôm nay: 2176
Đã truy cập: 709554
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.