xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm 2020), khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 03-04-2021 - Lượt xem: 2861

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm 2020), khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Download File

1

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

47/NQ-HĐND

2

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

48/NQ-HĐND

3

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

49/NQ-HĐND

4

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu

50/NQ-HĐND

5

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

51/NQ-HĐND

6

Nghị quyết Cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

52/NQ-HĐND

7

Nghị quyết  Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

53/NQ-HĐND

8

Nghị quyết giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

54/NQ-HĐND

9

Nghị quyết Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

55/NQ-HĐND

10

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020

56/NQ-HĐND

11

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

57/NQ-HĐND

12

Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang

58/NQ-HĐND

13

Nghị quyết Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

59/NQ-HĐND

14

Nghị quyết Thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

20/2020/NQ-HĐND

15

Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

21/2020/NQ-HĐND

16

Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

22/2020/NQ-HĐND

17

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

23/2020/NQ-HĐND

18

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2020/NQ-HĐND

19

Nghị quyết Thông qua Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

25/2020/NQ-HĐND

20

Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

26/2020/NQ-HĐND

21

Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

27/2020/NQ-HĐND

22

Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021

28/2020/NQ-HĐND


Đang online: 4
Hôm nay: 2171
Đã truy cập: 709549
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.